ARK središče & mini ZOO

Veličina naroda in njegov moralni napredek se ocenjuje po njegovem odnosu do živali.
Mahatma Gandhi

 

Pri nas domuje okrog 100 domačih in eksotičnih živali.


Vse naše živali veterinarsko oskrbuje Veterina Dobro.  Živali so redno cepljene in tretirane proti parazitom.


Fotografiranje JE dovoljeno, živali se fotografira brez bliskavice. Božanje živali JE možno pod nadzorom vodnika in je na lastno odgovornost.

 

Možno je jahanje konj in ponijev.

 

ARK središče

 

Oktobra 2019 je bila naša kmetija sprejeta v sistem ARK. Tako smo postali šele osmi prejemnik certifikata ARK središče v Sloveniji. Status smo prejeli za rejo treh zelo ogroženih avtohtonih pasem, in sicer: štajerska kokoš, ovca istrska pramenka in drežniška koza. V letu 2020 načrtujemo z ovcami in kozami še vstop v kontrolo prekla in proizvodnje. Tako bo naš prispevek k ohranitvi teh pasem kar največji.

 

Sistem ARK je Evropska pobuda za ohranjanje avtohtonih pasem domačih živali. Avtohtone pasme domačih živali predstavljajo dragoceno gensko banko, saj so se tekom stoletij svojega obstoja prilagodile na posebne pogoje reje v svojem izvornem območju. Hkrati so živa kulturna dediščina območja svojega izvora in so povezane z tamkajšnjimi običaji in tradicionalnim načinom  življenja.

 

Status Ark središča je namenjen reji najmanj treh slovenskih avtohtonih pasem domačih živali, prvenstveno za namene izobraževanja in ozaveščanja javnosti. Živali morajo biti vključene v pripadajoč rejski program ali pa izvirati iz kontroliranih rej, ki se nahajajo v izvornem okolju posamezne pasme. Zaželena je tudi predelava in trženje izdelkov, ekološko kmetovanje in ohranjanje avtohtonih sort rastlin.

 

Podeljen status pomeni priznanje avtentičnosti rejnih živali, predvsem pa posebne vloge reje pri ohranjanju biotske pestrosti v slovenski živinoreji.

 

Več o ARK na povezavi: http://www.genska-banka.si/ark-mreza/

 

Mačke


Vse naše mačke so posvojene. Vse so sterilizirane/kastrirane in cepljene proti levkozi in mačji kugi.

Podpiramo in nagrajujemo posvajanje mačk iz zavetišč: podarili vam bomo sadiko ali semena mačje mete (Nepeta cataria)

Za prejem vaše sadike ali semen mačje mete ob, obisku društva Raznolikost pokažite dokument, ki dokazuje, da ste v tekočem letu posvojili vsaj eno mačko iz kateregakoli zavetišča.

 

Predstavitev živali

 

Kmečke živali Ptice Eksotika

 

 

 

  • morski prašički
  • želva rdečevratka - invazivna
  • ptičji pajki
  • grška želva
  • trnorepa agama
  • bradata agama
  • nimfe
  • zebrice
  • zlate ribice – invazivna