USDA cone

Kaj je USDA cona?
Za enostaven prikaz informacije o prezimni trdnosti neke rastline vrtnarji delijo svet v cone glede na pričakovano minimalno zimsko temperaturo. Sistem je razvil Ameriški Oddelek za Agronomijo in je v začetku veljal le za Severno Ameriko, a je bil kasneje privzet za ves svet.
Vsaka cona pokrije območje 10°F, to je približno 5°C. Najhladnejša je cona 1, ki pokriva subarktična področja. Pod njo, v coni 0, ni rastlin. Najvišja cona je cona 12, v njo spadajo ekvatrorialni tropi. Najnižja cona, ki je večinoma brez zmrzali je cona 10.
Vsaka rastlina ima minimalno in makssimalno cono v kateri bo preživela, in znotraj tega območje, kjer bo uspevala. Tudi vaši lokalni mikroklimatski pogoji so pomembni - preden se odločite za katerokoli rastlino prosim raziščite njene zahteve.
Te cone pokažejo le del klimatskih zahtev neke rastlinske vrste; razporeditev padavin, vetrovnost, povprečna temperatura po različnih mesecih, talni pH in mnogi drugi dejavniki igrajo pomembno vlogo. Na primer: mnoge rastline so zelo prezimo trdne, uspevale pa bodo le v območjih z vročimi in vlažnimi poletji. Mnogo kaktusov je prezimno trdnih - a le, če je njihov substrat pozimi popolnoma suh.

cona °C
0 ni rastlin
1 >-46
2 -46 - -40
3 -40 - -34
4 -34 - -28
5 -28 - -21
6 -21 - -16
7 -16 - -12
8 -12 - -7
9 -7 - -1
10 -1-4
11 4-10
12 10-16


Velja za Slovenijo Če ste na Primorskem, je prezimno vse od 1 do 9. Če se nahajate v notranjosti na nadmorski višini do 500 m, je prezimno vse od 1 do 6, na prisojnih legah zaradi učinka mikroklimata do 7. V hribih nad 500 m pa vse vsaj do cone 5, na prisojnih legah do 6. Vse ostale rastline gojite kot posodovke ali lončnice; vse do cone 11 so poleti lahko na prostem. Rastline iz cone 12 so tropske, ne prenesejo niti poletnih nočnih temperatur zato sodijo v sobo ali rastlinjak.
Povzeto po: Foulis, L. et al. Botanica, The illustrated A-Z of over 10,000 garden plants. Könemann, Cologne 1999.