Zgodovina

Naša glavna dejavnost je širjenje znanja na področju naravoslovja.

 

Hkrati smo delujoča kmetija, zato naši obiskovalci lahko vidijo in se vključijo v utrip življenja na podeželju.

 

Stik z rastlinami, živalmi in naravo pomirja, odpravlja stres in odpira pot v človekov notranji svet.

 

Naša časovnica

 

Že kakih 30 let po zbiramo najrazličnejše rastlin iz vseh koncev sveta. Skozi leta je tako nastala bogata zbirka rastlin. Hkrati je zorela želja, da bi očarljivi svet živega predstavili tudi širši javnosti.

 

  • Leta 2005 smo registrirali Zavod Raznolikost. Že od začetka smo delovali neprofitno in prostovoljsko.

 

  • Za vskladitev z zakonodajo glede posedovanja rejnih živali smo leta 2011 registrirali kmetijsko gospodarstvo - KMG.

 

  • Leta 2012 smo se preselili na zdajšnjo lokacijo pri Gabrovki. Od takrat dalje urejamo okolico, čistimo zaraščajoče se površine, postavljamo jezerca za dvoživke, zasajujejmo arboretum, urejujemo travniški sadovnjak in druge zbirke rastlin. Za živali postavljamo pašnike, obore in voliere. Postavili smo tudi dva rastljinjaka. Hkrati opravljamo nujna kmečka opravila kot je na primer košnja travišč.

 

  • Zaradi sprememb zakonodaje in načina delovanja je postajalo vse bolj jasno, da bo treba izvesti spremembo organizacijske oblike.

 

  • V letu 2016 smo se preobrazili v Društvo Raznolikost in dodali dejavnosti, ki nam omogočajo trženje izdelkov.

 

  • Leta 2018 smo registrirali še izvajanje konjeniških dejavnosti. Deloma jih od leta 2019 že izvajamo.

 

  • V letu 2019 je naš kmetijski del prejel ARK certifikat za rejo avtohtonih slovenskih pasem domačih živali.

 

  • V letu 2020 smo dobili odobrena sredstva za razvoj dejavnosti na malih kmetijskih gospodarstvih. Smo v postopku za sprejem čred ovac in koz v kontrolo porekla in proizvodnje. Za letos načrtujemo še vsaj začetek postavitve hleva z boksi za konje in zagon dejavnosti terenske ježe. Hkrati kandidiramo na različne razpise za pridobitev sredstev za izvajanje izobraževalnih in integracijskih dejavnosti.